Nëse përgjigjja është shkalla e ulët, kjo do të thotë që përdoruesi rrallë përgjigjet

Fotot që kanë qenë e shënuar si»erotike»mund të shikohet vetëm nga përdoruesit, të cilët kanë rënë dakord për të parë përmbajtje erotike

Ju mund të lexoni më shumë për këtë dhe për të ndryshuar preferencat tuaja në seksionin»Nëse ju shënoni një foto si»erotike», ai vetëm do të jetë e dukshme për përdoruesit të cilët kanë rënë dakord për të parë përmbajtje erotike. Ju mund të lexoni më shumë për këtë dhe për të ndryshuar preferencat tuaja në seksion»Search nuk janë në dispozicion, sepse ju keni çaktivizuar»profilin tuaj pjesëmarrja në kërkim»

About