Dy rus të Shba — avionët luftarakë zbuluar qasja e katër F — avion i US Air Force

Mendimet dhe qëndrimet e autorëve dhe jo gjithmonë përputhet me pikën e parë të PRAVDA redaktorët

About