Përshëndetje për të gjithë, unë po të shkruaj një letër motivimi. Unë do të doja të di nëse dikush mund të shkruaj. Unë jam njohur me ligj ku.

Bëhet i njohur me sth, për të bërë të njohur nga zakoni, praktika, ushtrimi. Bërë për të mësuar për të, të marrë të përdoret. Të bëhen të njohur me një teknikë. Rem. Littré dëshmon për counter.

I njohur për qqc

E doku. N japin vetëm një shembull, Për pak që lexuesi të jetë i njohur me këto madhe

About