Informacioni i mbledhur është i menduar për të KPM Reperit të Grupit për të siguruar dërgimin e gazetën tuaj.

Ju keni të drejtën të qasjes dhe rectification e të dhënave tuaja personale, si dhe të kërkojë fshirjen, brenda kufijve të vendosur nga ligji.

Ju gjithashtu mund në çdo kohë për të shqyrtuar mundësitë tuaja në drejtim të synimeve të dhënësit

Mëso më shumë në lidhje me politikën e privatësisë tonë

About