Këtu është një mendje të ri të hartave të përmbledhur kryesore rregullat për të rritur gjatë leximit të kuranit.

Në këtë pasur, Pas tre viteve mungesë këtu unë jam kthyer me lejen e All-llahut, me të detajuar në lexim të ri dhe kanë Për të motivuar veten për të mësuar kaptina të ngjashme me të nuk ka asgjë më të mirë se një vizuale. Për këtë qëllim unë jam një frëngjisht, të cilët ëndërrojnë që një ditë të qenë i rrjedhshëm në arabisht, gjuhën letrare, që të jetë në gjendje për të kuptuar një predikim të së premtes, pa përkthim, dhe sidomos për të lexuar dhe dëgjuar kur’anin, ndërsa të kuptuarit.

Ngadalë kam qenë udhëtonin, dhe unë)

Ju që kam lexuar, ju keni kuptuar, unë nuk jam një profesor i arabisht. Megjithatë, unë mbetem një mësues i shkencës dhe aq i pasionuar në lidhje me ndarjen dhe të mësimdhënies. Pra, unë jam për ndarjen dita sot atë që e kam mësuar, kuptuar dhe për të zotëruar me shpresën se ai do të ju lejojnë për të lexuar edhe në QR vit.

Të lutem më fal nëse të ju sqaroj gabimet, unë e bëri të kërkoni këtë faqe, se miratimi i Krijuesit tim

About