Kujtesa ime është më e madhe në botë, të parat

Ajo ka qenë e krijuar mbledhjen e TMs nga Bashkimi Evropian dhe të Kombeve të Bashkuara dhe përafrimin më të mirë domain-specifike shumëgjuhëshe faqet e internetit

About