Kjo online fjalor frëngjisht-arabisht (falas), me përkthim në fonetikë, përmban më shumë se dy fjalë në lexicon wiki përditësuar shpesh. Për të përdorur përkthyes, thjesht shkruani e fjalës në frëngjisht, arabisht ose të fonetikës.

Shënime: Disa fjalë në frëngjisht mund të përkthehet në një ose disa fjalë në gjuhën arabe. Në të vërtetë, në gjuhën arabe që është i pasur, përkthimi i fjalorit pasqyron nuanca të jetë e mundur të njëjtën fjalë. Në fonetik (gjithashtu vuri në dukje tre) përfaqëson një tingull që fillon të thellë në fyt, dhe e cila ka një shqiptim të panjohur në frëngjisht.

Shtatë në fonetikës korrespondon me një orë shumë të skaduar

About