Kjo tastierën virtuale është projektuar për njerëzit arabisantes që nuk bëni vet një tastierë, në gjuhën arabe ose të çdo personi tjetër që do të doja të shkruaj apo të studioni gjuhën arabe

Përzemërsisht

Faleminderit

About