Ju dëshironi për të refuzuar këtë hyrje: ju lutem shënoni komentet tuaja (të këqija përkthimi përkufizimi hyrjen kopjuar)

Ju mund të përfundojë përkthimin e alternative të propozuara nga fjalori frëngjisht-arabisht duke konsultuar të tjera të specializuara fjalorë në përkthimin e fjalëve dhe shprehjeve

About